درجه بندی ضدآب بودن IP۶۷ و IP۶۸

درجه بندی ضدآب بودن IP۶۷ و IP۶۸

 درجه بندی ضدآب بودن IP۶۷ و IP۶۸ در این پست قصد داریم به مفاهیم درجه بندی ضدآب بودن IP۶۷ و IP۶۸ بپردازیم. ما می خواهیم تفاوتهای اصلی این دو استاندارد را مورد بررسی قرار دهیم و اینکه چگونه باید از تجهیزاتی که این دو استاندارد را دارند باید مراقبت نمود. استانداردهای IP۶۸ ، IP۶۷ و […]

ادامه مطلب