ایجاد بزرگترین جهان مجازی توسط یک تیم چینی

ایجاد بزرگترین جهان مجازی توسط یک تیم چینی جهانی با 10 تریلیون ذره دیجیتال حدود 6 سال پیش، محققین دانشگاه Geneva اعلام کردند که توانسته‌اند با استفاده از یک ابر کامپیوتر بزرگ، شکل گیری جهان ما را شبیه سازی کنند. در این تحقیق حدود 25 میلیارد کهکشان از 2 تریلیون ذره دیجیتال بوجود آمدند. اما […]

ادامه مطلب