گوگل ارث (Google Earth)چگونه کار می‌کند؟

گوگل ارث (Google Earth)چگونه کار می‌کند؟

گوگل ارث (Google Earth)چگونه کار می‌کند؟ گوگل ارث ابزاری فوق‌العاده حرفه‌ای، جامع و چند کاربرده بوده و علاوه بر افراد و شرکت‌های گوناگون، سازمان‌ها و حتی دولت‌ها نیز برای یک سری اعمال خاص متکی به آن هستند. کاربرد گوگل ارث فراتر از تماشای منزل خود از دید یک ماهواره است! گوگل ارث یک برنامه نقشه‌برداری […]

ادامه مطلب