بروز کمردرد با پوشیدن کفش نامناسب

بروز کمردرد با پوشیدن کفش نامناسب

بروز کمردرد با پوشیدن کفش نامناسب اکثر افراد در طول زندگی خود دچار کمر درد می شوند. یکی از علل اصلی کمر درد می توان به پاها اشاره کرد، منشا اصلی کمر درد هم کفش های نامناسب می باشد. در این مقاله به پیامدهای پوشیدن کفش های نامناسب پرداخته ایم. کمردرد دومین علت مراجعه افراد […]

ادامه مطلب