نکاتی برای انتخاب کفش مناسب

نکاتی برای انتخاب کفش مناسب

نکاتی برای انتخاب کفش مناسب هنگامی كه كفش پاشنه بلند می‌پوشید، وزن شما به خوبی توزیع نمی‌شود و فشار زیادی به جلوی پا اعمال می‌شود، ضمن اینكه كفش‌های پاشنه بلند خطر سقوط و صدمات را نیز افزایش می‌دهند. همه ما با دیدن یك كفش شیك پشت ویترین مغازه هیجان‌زده می‌شویم، ولی گاه وقتی برای خرید […]

ادامه مطلب