آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟

آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟

آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟ آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟ این یکی از مباحث مطرح شده توسط خیرنگار هوا فضای یورونیوز می باشد. لوکا پارمیتانو خبرنگار هوا فضای یورونیوز در بخش تازه‌ای از سری گزارش‌های یورونیوز از فضا درباره تاثیر حضور در فضا بر مساله سالخوردگی و پیری توضیح می‌دهد. گروه آنها که در […]

ادامه مطلب