تاريخچه داده کاوی

تاريخچه داده کاوی

تاريخچه داده کاوی تاريخچه داده کاوی به دهه نود میلادی بر می گردد که برای اولین بار با نام کشف دانش در پایگاه داده مطرح گردید. در سالهای اخیر مبحث داده کاوی موضوع بسياری از مقالات ، کنفرانس ها و پایان نامه های عملي شده است ، اما اين واژه تا اوايل دهه نود مفهومی […]

ادامه مطلب