پایگاه داده یا دیتابیس (Data Base) چیست؟

پایگاه داده یا دیتابیس (Data Base) چیست؟

پایگاه داده یا دیتابیس (Data Base) چیست؟ پایگاه داده یا دیتابیس (Data Base) چیست؟ بانک اطلاعاتی یا پایگاه داده یا دیتابیس (data base) به مجموعه ای از اطلاعات با ساختار منظم  گفته می شود. این پایگاه های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه ها و رایانه ها قابل خواندن و قابل دسترسی باشند ذخیره […]

ادامه مطلب