عامل 90 درصد از حوادث نشت داده، خطاهای انسانی است

عامل 90 درصد از حوادث نشت داده، خطاهای انسانی است مسئولیت این حوادث بر عهده کارمندان است و نه ارائه دهنده خدمات ابر گزارش جدید Kaspersky Lab مشخص کرد احتمال اینکه حوادث امنیتی در زیرساخت‌های ابر عمومی به دلیل خطای کارمندان مشتریان رخ دهند، بیشتر از احتمال وقوع این حوادث در اثر اقدامات ارائه دهنده […]

ادامه مطلب