سه ویژگی ایمن دستگاه ردیاب خودرو-یک دستگاه ردیاب خودرو وظیفه ای فراتر از نشان دادن مکان و مسیر سفر دارد، اکنون این دستگاه های چند منظوره قابلیت های ایمن

سه ویژگی ایمن دستگاه ردیاب خودرو

سه ویژگی ایمن دستگاه ردیاب خودرو یک دستگاه ردیاب خودرو وظیفه ای فراتر از نشان دادن مکان و مسیر سفر دارد، اکنون این دستگاه های چند منظوره قابلیت های ایمن مهمی را برای حفاظت وسایل نقلیه شما در مقابل سرقت و خسارت احتمالی فراهم می کنند. 1)دکمه GPS Panic می تواند وسیله نقلیه شما را از سرقت […]

ادامه مطلب