خطر بازگشت به عصر حجر توسط هوش مصنوعی

خطر بازگشت به عصر حجر توسط هوش مصنوعی

خطر بازگشت به عصر حجر توسط هوش مصنوعی بقای گونه‌ی بشر با موانع و خطرات مهمی روبرو است. چه قرار باشد در نهایت، نژاد انسان در اثر برخورد یک شهاب سنگ بزرگ نابود شود یا در اثر یک بلای طبیعی فراگیر و یا یک جنگ هسته‌ای نابود کننده، در هر صورت چند خطر هستند که […]

ادامه مطلب