تتوهای الکترونیکی موقت می‌توانند عرصه مراقبت‌های پزشکی را دستخوش تحولی عظیم کنند

 تتوهای الکترونیکی موقت می‌توانند عرصه مراقبت‌های پزشکی را دستخوش تحولی عظیم کنند

 تتوهای الکترونیکی موقت می‌توانند عرصه مراقبت‌های پزشکی را دستخوش تحولی عظیم کنند تکنولوژی‌های پوشیدنی در حال تبدیل شدن به یکی از روش‌های محبوب نظارت بر سلامت شده اند، بخصوص ساعت‌های هوشمندی مثل  FitBit یا Apple Watch که ضربان قلب را نظارت می‌کنند. هر چند این دستگاه‌ها به اندازه کافی راحت هستند اما آیا بهتر نبود که بدون […]

ادامه مطلب