چگونه تکنولوژی می تواند به خواب شما کمک کرده یا آن را مختل نماید؟

چگونه تکنولوژی می تواند به خواب شما کمک کرده یا آن را مختل نماید؟

چگونه تکنولوژی می تواند به خواب شما کمک کرده یا آن را مختل نماید؟ من یک قهرمان خفته هستم. در عرض چند دقیقه پس از بیرون آمدن از زیر ملحفه، سرما می خورم. از کار کردن در خانه خرسند هستم، به این معنی که کوچکترین رفت وآمد و کمترین مسئولیت صبحگاهی نمی تواند مرا زودتر […]

ادامه مطلب